Service Team

ศูนย์บริการ สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์

เราพร้อมให้การดูแลรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของท่าน ด้วยความเอาใจใส่และพิถีพิถันในทุกขั้นตอน
 • คุณณัฐกิตติ์ เรืองยศงามเลิศ

  ผู้จัดการฝ่ายบริการ
  (Service Manager)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

Services Advisor

 • คุณกุญช์พิสิฎฐ์ ถีระพันธ์

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Assistant Service Manager)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณบุญภัคสรณ์ เจียรวัฒนาดำรง

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Service Advisor)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณบุศรา แซ่จิ๋ว

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Service Advisor)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณนลินฉัตร์ ฉัตรชยาจิรโชติ

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Service Advisor)


  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณศรัณย์วุฒิ ชัยสิทธิโภคา

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Service Advisor)


  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณภูวดล ไทสา

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Service Advisor)


  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณอนุรีย์ สังข์ทอง

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ
  (Assistant Service Advisor)


  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

Service Advisor (Body & Paint)

 • คุณสงกรานต์ จันทร์หลง

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการแผนกสีและตัวถัง
  (Body & Paints)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณกานดา เลี้ยงสว่าง

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการแผนกสีและตัวถัง
  (Body & Paints)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

 • คุณนงลักษณ์ เต็มเปี่ยม

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริการแผนกสีและตัวถัง
  (Body & Paints)

  นัดหมายเข้ารับบริการ
  โทร. : 02-322-5999
  อีเมล์ : service@benzsuanluang.com

Contact Us

 • 1114, Srinakarin Road, Onnut,
  Suanluang, Bangkok 10250
 • Tel. 02 322 5999
  Fax 02 322 5998