Model Overview

Model Overview

Model Overview

Sales Team

ที่โชว์รูมสวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ มีทีมงานฝ่ายขายที่มีประสบการณ์

ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างต่อเนื่อง
จากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณเจนจิต ทายา

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  (Assistant Sales Manager)

  อีเมล์ :
  chenchit@benzsuanluang.com
  โทร. : 089-888-8691

 • คุณธนิษฐา ชาวไทย

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  (Assistant Sales Manager)

  อีเมล์ :
  thanitta@benzsuanluang.com
  โทร. : 086-770-9719

 • คุณนงนุช รัตนเมธาโกศล

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  (Assistant Sales Manager)

  อีเมล์ :
  nongnuch@benzsuanluang.com
  โทร. : 081-855-0588

 • คุณสมาจิน ภูริมธุสร

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : samajin@benzsuanluang.com
  โทร. : 098-495-9614

 • คุณณัฏฐกิตติ์ ฉลองจันทร์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : nuttakit@benzsuanluang.com
  โทร. : 081-803-1595

 • คุณเจตน์ ศรุติพันธ์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ :
  jade@benzsuanluang.com
  โทร. : 081-824-9585

 • คุณขวัญแก้ว โตแย้ม

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ :
  kwankaew@benzsuanluang.com
  โทร. : 086-327-3828

 • คุณสราวุธ ธรรมภิวัฒนา

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : sarawut@benzsuanluang.com
  โทร. : 084-080-3939

 • คุณดนุภพ ไล้สุวรรณ์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : danupop@benzsuanluang.com
  โทร. : 089-425-9425

 • คุณคชพล ศิริสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : kochapol@benzsuanluang.com
  โทร. : 081-358-6783

 • คุณภูฒิภัฏ เลิศวรกวิน

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : phuthipat@benzsuanluang.com
  โทร. : 092-056-4545

 • คุณครี ขวัญชวานนท์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : kree@benzsuanluang.com
  โทร. : 084-266-4776

 • คุณคัญฬิกา มานาม

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : kanrika@benzsuanluang.com
  โทร. : 085-229-2205

 • คุณชัญญา กาญจนอักษร

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : chanya@benzsuanluang.com
  โทร. : 086-541-5556

 • คุณณิชาภัทร ยั่งยืน

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : nichapath@benzsuanluang.com
  โทร. : 092-423-7474

 • คุณสิริรักษ์ ทรัพย์หรรษา

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  (Sales Executive)

  อีเมล์ : sirirak@benzsuanluang.com
  โทร. : 088-766-9999

Contact Us

 • 1114, Srinakarin Road, Suanluang,
  Suanluang, Bangkok 10250
 • Tel. 02 322 5999
  Fax 02 322 5998