Body and Paint

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์

ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจากบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ นับเป็นศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสูงสุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยสามารถดำเนินการซ่อมได้ทั้งงานซ่อมสีทั่วไป และ งานซ่อมตัวถัง สำหรับรถที่ประสบอุบัติเหตุ

ปัจจุบัน สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 14 แห่ง โดยได้มีการเซ็นสัญญา
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เราสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสนอราคา ขออนุมัติเคลม และ ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันภัย โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ท่านสามารถนำรถเข้ามาแจ้งซ่อมที่ศูนย์บริการ และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Service Adviser ทุกท่าน หรือ ที่ 02-322-5999 ต่อ 401

รายชื่อบริษัทประกันภัยในเครือ

 • บมจ. วิริยะประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ประกันคุ้มภัย จำกัด
 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย จำกัด
 • บมจ. นวกิจประกันภัย จำกัด
 • บมจ. แอกซ่าประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ธนชาตประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ฟอลคอนประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ไทยประกันภัย จำกัด
 • บมจ. เทเวศประกันภัย จำกัด
 • บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด
 • บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด
 • บมจ. อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 • บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

Contact Us

 • 1114, Srinakarin Road, Suanluang,
  Suanluang, Bangkok 10250
 • Tel. 02 322 5999
  Fax 02 322 5998